Samenwerkingen

Athletes in Action Delft is een samenwerkingsproject tussen christenen uit heel Delft. Onder de titel van de landelijke organisatie Athletes in Action werken er in Delft een aantal kerken samen om het sportproject Athletes in Action te laten draaien. Donaties komen o.a. uit de PKN gemeenten Mattheus en Maranatha, Evangelie Gemeente Morgenstond Delft, de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk, maar er helpen b.v. ook vrijwilligers mee vanuit de verschillende christelijke studentenverenigingen zoals CSR, CSFR, VGSD en Navigators. 

Naast deze samenwerkingen werken wij ook nauw samen met Stichting The Mall Delft. Onder het kopje van Youth For Christ lees je meer over het werk dat zij doen.

Sinds een aantal jaar werken wij ook samen met Delft Voor Elkaar. Samen met de buurtsportcoaches zetten wij een programma neer waar iedereen, van de verschillende wijken, naar toe kan komen. Zie het kopje Delft Voor Elkaar voor meer informatie over wat zij doen.

Verder is Athletes in Action Delft afhankelijk van giften en bijdragen. Onder het kopje Sponsoren en Donaties kan je hier meer informatie over vinden.